BONUS/MALUS

Ce trebuie sa stiti despre BONUS/MALUS

Informatii generale

 • Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare
 • Perioada de referinta este anul calendaristic anterior datei de emitere a contractului RCA
 • Clasa de bonus-malus se atribuie automat, interogand baza de date nationala CEDAM:
  a) pentru persoane fizice, istoricul de daunalitate se va calcula doar pe baza de CNP
  b) pentru persoane juridice, istoricul de daunalitate se va calcula pe baza de CUI si serie de sasiu
 • ​În situaţia în care un asigurat persoană fizică deţine mai multe vehicule, asiguratul beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele. Clasa B/M curenta se va stabili ca fiind cea mai favorabila asiguratului dintre politele cu data intrarii in valabilitate mai mare decat data de inceput a anului de referinta.
 • În situaţia în care un asigurat persoană juridică deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

Coeficientii de reducere si cum se aplica Bonusul

Clasa de bonus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată.

In cazul neinregistrarii unor daune platite in perioada de referinta, asiguratii beneficiaza de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

B – reprezinta BONUS (reducere), iar numarul din dreptul literei B indica nivelul de reducere.
B1 – 5% B3 – 15% B5 – 25% B7 – 40%

B2 – 10% B4 – 20% B6 – 30% B8 – 50%

Coeficientii de majorare si cum se aplica Malusul

Dacă în perioada de referinţă sunt înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu două clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire.

 

Pentru persoane fizice, numarul de evenimente se calculeaza de catre CEDAM prin insumarea tuturor daunelor platite in anul de referinta aferente politelor al caror asigurat / utilizator este detinatorul CNP-ului pentru care se face interogarea bazei CEDAM.

M – Reprezinta MALUS (majorare), iar numarul din dreptul literei M indica nivelul de majorare.
M1 + 10% M3 + 30% M5 + 50% M7 + 70%

M2 + 20% M4 + 40% M6 + 60% M8 + 80%

Transferul clasei de bonus – malus

 • Pentru asiguraţii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus în cazul înstrăinării sau radierii unui vehicul asigurat se realizează după cum urmează:
  •    a) în cazul în care contractul RCA al acestuia a încetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobândit se face pe baza istoricului deţinut de către asigurat pentru vehiculul înstrăinat sau radiat;
  •    b) în cazul în care asiguratul înstrăinează sau radiază un vehicul, într-o perioadă de maximum un an de la data introducerii în asigurare a unui vehicul nou-dobândit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reînnoire a contractului RCA pe baza istoricului deţinut de către asigurat pentru ambele vehicule.
 • Transferul clasei bonus-malus se realizează pe baza solicitării scrise a asiguratului însoţite de documente privind înstrăinarea sau radierea vehiculului şi achiziţia vehiculului nou- dobândit.

Modificarea sistemului bonus – malus, translatia claselor

Sistemul de acordare a clasei de bonus – malus precum si coeficientii aferenti fiecarei clase s-au modificat incepand cu data de 01.08.2017, conform Legii 132 / 2017.

Translatia claselor este detaliata mai jos:

B8 – 50%

 B7 – 40%

 B6 – 30%

 B5 – 25%

 B4 – 20%

B3 – 15%

B2 – 10%

B1 – 5%

B0 – pret de baza

 M1 + 10%

 M2 + 20%

 M3 + 30%

M4 + 40%

M5 + 50%

 M6 + 60%

 M7 + 70%
M8 + 80%