Completare formular de constatare amiabilă a accidentului

În cazul în essay writers care într-un accident rutier au fost implicate doar două vehicule asigurate RCA, iar în urma accidentului au fost essay writers înregistrate doar avarii la cele două vehicule şi persoanele implicate în accident doresc o cale amiabilă (prin înţelegere) de rezolvarea a situaţiei, trebuie parcurşi următorii paşi

I. Completaţi împreună un singur formular de Constatare amiabilă de accident care cuprinde două file auto-copiative cu datele din: poliţa de asigurare RCA / Carte verde, certificatul de înmatriculare, permisul de conducere şi Cartea de identitate personală.

II. Atât tu, cât şi celălalt conducător de vehicul implicat în accident, veţi completa formularul după cum urmează:


1. Data accidentului; ora şi minutul     Ex: 12.11.2020      15:45
2. Localizare: Ţara, Locul (strada și nr./intersecţia străzilor)
3. Vătămări corporale chiar dacă nu sunt – bifată căsuța NU (daca sunt se cheama Politia)
4. Pagube materiale la alte vehicule decât A și B (NU); Pagube materiale la alte obiecte în afară de vehicule (NU).

În cazul în care sunt vătămări corporale sau pagube materiale produse oricărui altcuiva decât celor două vehicule implicate în accident, acest document nu se mai completează, Poliţia fiind în măsură să cerceteze accidentul.
5. Menţionaţi martori existenţi la locul accidentului, cu Nume, Prenume, Adrese, Număr de telefon (dacă sunt);

Primele 5 puncte pot fi scrise de oricare din cei implicaţi.
La următoarele puncte, fiecare va scrie cu mâna lui astfel:
 autorul accidentului(vinovatul) în partea albastră, iar celălalt în partea galbenă

.6. Asigurat/Deţinător poliţă, din poliţa RCA pe care o deţine proprietarul vehiculului condus de tine: Nume, Prenume, Adresa (Localitate, Stradă, Număr, Bloc, Apartament, Judeţ), Cod poştal, Ţara, Telefon sau e-mail.


7. Vehicul Marca, tip (ex. Dacia Logan), Număr de înmatriculare (CJ-00-XYZ)/număr de înregistrare (de la Primărie în cazul mopedelor). În cazul în care vehiculul nu are trecut pe poliţa de asigurare RCA numărul de înmatriculare/înregistrare, veţi trece numărul de identificare care este înscris obligatoriu pe poliţa RCA; Țara în care este înmatriculat vehiculul.
8. Societatea de asigurări, vezi poliţa RCA/Carte Verde, Denumire (Ex: BCR Asigurări), Poliţa Nr. … , Cartea Verde nr. … (Poliţa RCA şi Carte Verde au număr identic); Poliţa de asigurare (RCA) sau Carte Verde cu valabilitate de la … până la …; Sucursala (sau agenţia sau brokerul, Denumire, Adresa, Țara, Telefon sau e-mail; Daunele materiale ale vehiculului sunt acoperite printr-o poliţa CASCO? Da sau NU;


9. Conducător vehicul (vezi permis de conducere): Nume … , Prenume … , Data naşterii … , Adresa … , Țara … , Telefon sau e-mail … , Permis de conducere nr. … , Categoria (A, B , C, D, E), Valabil până la … .


10. La ”Indicaţi punctul iniţial de impact pentru vehiculul A printr-o săgeată”, veți pune vârful săgeţii pe locul iniţial de impact al categoriei de vehicul pe care-l conduceaţi (moto, autoturism, autocamion)
11. Pagube vizibile la vehiculul A (ex: mască faţă, bară protecţie faţă, aripă drepta faţă, far dreapta faţă … – avariate)


După aceea, în coloana din mijloc:


12. ÎMPREJURĂRI Bifaţi cu X Căsuţa (sau Căsuţele) corespunzătoare situaţiei vehiculului condus de tine (de la 1 la 17), în ultima căsuţă, cea după căsuţa numerotată cu cifra 17, specificaţi numărul de căsuţe marcate cu X pe coloana fiecăruia ( dacă sunt marcate cu X, 3 (trei) căsuţe pe coloana ta, scrie cifra 3.


13. Schiţa accidentului în momentul producerii impactului: poziţia drumului, marcaţi fiecare vehicul cu câte un dreptunghi, cu litera A și litera B, de la care pleacă o săgeată spre direcţia (sensul) de deplasare al fiecăruia, în poziţia de impact, marcajele și indicatoarele rutiere, numele străzilor sau a drumurilor.


14. Observaţii. Circumstanţele (cauzele și împrejurările) producerii accidentului foarte pe scurt.
Verificaţi corectitudinea datelor înscrise atât pe coloana ta, cât şi pe a celuilalt, confruntând documentele care au stat la baza întocmirii contatului amiabil.
Abia după ce sunteţi convinşi de corectitudinea datelor înscrise puteţi semna.15. Semnăturile Conducătorilor de vehicule A și B.

Recomand completarea acestui document cu pix de culoare albastră, iar scrisul să se facă cu litere mari de tipar.
Ambele file ale Constatării amiabile de accident au valoare probantă egală, totuşi, recomand ca primul exemplar să rămână păgubitului și cel de-al doilea să rămână autorului.

Este obligatoriu ca într-un termen de 24 de ore de la data producerii accidentului să completaţi Constatarea amiabilă de accident sau să mergeţi la Poliţie.

După completarea acestui document declarativ nu vă mai puteţi adresa Poliţiei.

Atenţie mare la ce declaraţi pentru că Asigurătorii au un Serviciu Antifraudă extrem de bine pus la punct, compus din foşti Ofiţeri de poliţie de la Circulaţie, Criminalistică şi Economic.

Declararea neadevărată poate întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de Fals în declaraţii, Uz de fals şi Înşelăciune.